Для Клієнтів – фізичних осіб в національній і іноземній валютах.

Перелік банківських операцій, що здійснюються без відкриття рахунку

Розмір комісії (за 1 операцию)

Прийом готівкових платежів при сумі до 1 000,00 грн. 1%, але не менше 5,00 грн
Прийом готівкових платежів при сумі від 1 000,01 грн. 0,5%, але не менш ніж 10,00 грн і не більше 500,00 грн
Прийом готівкових платежів від фізичних осіб - покупців нерухомості на користь юридичних осіб при сумі від 1 000,01 грн0,3%, але не менш ніж 10,00 грн і не більше 400,00 грн
Прийом готівкових платежів в іноземній валюті при сумі до 500,00 дол. США15,00 дол. США
Прийом готівкових платежів і іноземній валюті при сумі від 500,01 дол. США1,0%, не менш 25,00 дол. США і не більше 400,00 дол. США
Прийом плати за навчання при сумі до 1 000,00 грн.0,8%
Прийом плати за навчання при сумі від 1 000,01 грн.0,4%
Зміна реквізитів одержувача коштів30,00 грн
Зміна реквизитів одержувача коштів в іноземній валюті 50,00 дол. США
Пошук сум по запиту Клієнта20,00 грн
Пошук сум по запиту Клієнта в іноземній валюті50,00 дол. США
Видача готівкою переказів та інших коштів,що надійшли безготівковим шляхом1%
Купівля/продаж готівкової іноземної валютиЗа курсом АТ "Банк СІЧ" на день проведення операції
Прийом готівкових платежів на користь Управління ДАІ ГУМВС України в м. КиєвіВід 0,01-10,00 грн.- 5,00 грн.
Від 10,01-50,00 грн.- 8,00 грн.
Від 50,01-100,00 грн.- 12,00 грн
Від 100,01-200,00 грн.- 15,00 грн.
Від 200,01-350,00 грн.- 20,00 грн.
Від 350,01-600,00 грн.- 30,00 грн
Від 600,01-1 000,00 грн.- 35,00 грн.
Від 1 000,01-……-2,0%
Прийом готівкових платежів на користь
ГУ Державної міграційної служби
До 70,00 грн.- 10,00 грн.
Від 70,01 грн. - 20,00 грн.
Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу в національній та/або іноземній валюті1,5% від суми обміну, мінімум 5 грн.
Обмін банкнот на розмінну монету від 100,00 грн. – безкоштовно;
від 101,00 грн. і більше – 8%
Перерахунок готівкових коштів (банкнот) в національній та/або іноземній валюті без зарахування на поточний рахунок 0,15 грн. за банкноту, мінімум 10 грн.
Видача дублікату заяви на переказ готівки50,00 грн. за 1 документ (послуга надається за попереднім замовленням за 1 робочий день)
Надання листа щодо уточнення призначення платежу та/або інших реквізитів проведення банком платежу (в т.ч. підтвердження щодо його проведення)50,00 грн. (послуга надається за попереднім замовленням за 1 робочий день).
100,00 грн. (без попереднього замовлення)
Видача виписок (за один календарний місяць), довідок про рух коштів та інших документів по закритим рахункам недіючих клієнтів Банку 100,00 грн. за 1 документ
(послуга надається за попереднім замовленням за 1 робочий день)

Перевірка ознак платоспроможності іноземної валюти при окремому зверненні фізичної особи:

В еквіваленті до 400 000,00 грн0,40 коп. за купюру, але не менше 20,00 грн
В еквіваленті 400 000,01 - 1 000 000,00 грн0,3%
В еквіваленті 1 000 000,01 - 2 000 000,00 грн0,25%
В еквіваленті 2 000 000,01 - 3 000 000,00 грн0,2%
В еквіваленті 3 000 000,01 і більше0,15%