ПАТ “БАНК СІЧ” пропонує послуги організатора і фінансового консультанта:

 • консультації по питаннях випуску і звернення облігацій, включаючи порядок випуску, розміщення і обслуговування емісії облігацій, обмеження, вимоги до   цінних паперів і інше;
 • підготовка календарного графіка випуску і розміщення облігацій;
 • підготовка проспекту емісії облігацій і інших документів, необхідних для реєстрації випуску облігацій в ГКЦБФР;
 • підготовка інвестиційного меморандуму для інвесторів;
 • реєстрація інформації про емісію облігацій в ГКЦБФР;
 • підготовка і розміщення глобального сертифікату в Депозитарії МФД (при бездокументній формі випуску облігацій);
 • підготовка звіту про результати погашення облігацій.

Послуги андеррайтингу:

 • первинне розміщення серед інвесторів випуску облігацій із зобов’язанням викупу випуску або його частини (в цьому випадку Банк гарантує Клієнтові розміщення   відповідної кількості цінних паперів);
 • первинне розміщення випуску облігацій, у тому числі на організаційно оформлених біржовому і позабіржовому ринках;
 • підтримка ліквідності клієнтських облігацій на організаційно оформлених ринках.

Послуги платіжного агента:

 • виплата купонного доходу по облігаціях;
 • погашення облігацій.

Контактний телефон :

044 207 14 81