Індивідуальний тариф для суб’єктів підприємницької діяльності, нотаріусів, а також суб’єктів оціночної діяльності

Тарифний пакет “Підприємець”

Перелік банківських операцій

Розмір комісії

Відкриття і обслуговування поточного мультивалютного рахунку30,00 грн
Закриття поточного мультивалютного рахунку100,00 грн
Підключення до системи "Клієнт-Банк"75,00 грн
Абонентська плата за проведення операцій в системі "Клієнт-Банк"1-й міс. не стягується, з 2-го міс. 75,00 грн.
Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок Клієнтане стягується

Перерахування коштів в операційний час в інші банки (за 1 плат.док.):

На паперових носіях10,00 грн
В системі "Клієнт-банк"2,00 грн

Перерахування коштів в післяопераційний час (з 16.00 до 17.30) в інші банки (за 1 плат.док.):

На паперових носіях0,15% від суми платежу, але не менше 50,00 грн і не більше 100,00 грн
В системі "Клієнт-банк"0,1% від суми платежу, але не менше 40,00 грн і не більше 100,00 грн
Перерахування коштів в операційний час в системі ПАТ "БАНК СІЧ"не стягується
Оформлення платіжного доручення співробітником банку на паперовому носії (за 1 єкз. в 2-х примірниках)10,00 грн
Видача готівкових коштів (банкноти) за попереднім замовленням0,7% від суми операції
Видача готівкових коштів (банкноти) без попереднього замовлення1,5 % від суми операції
Зарахування готівкових коштів Клієнта на власні рахунки в ПАТ "БАНК СІЧ"не стягується
Оформлення чекової книжки (за 1 екз. на 25 аркуш.) 30,00 грн, в т.ч. ПДВ 5,00 грн
Надання довідки власникові поточного рахунку про відкриття/закриття рахункуне стягується
Надання довідок власникові поточного рахунку, пов'язаних з РКО (за 1 вид)30,00 грн
Надання довідки Клієнтові про рух засобів по поточному рахунку з роздруком оборотів (за 1 документ)60,00 грн
Відправка електронних повідомлень з уточненням платіжних реквізитів, поверненням або відгуком розрахункового документа, пошуком загублених сум по запиту Клієнта20,00 грн
Видача довідок, пов'язаних з РКО формою, наданою аудиторською фірмою200,00 грн, в т.ч. ПДВ 33,33 грн
Видача дублікатів касових, розрахункових і інших документів, виписок з поточних рахунків в разі їх втрати Клієнтом (за 1 документ)50,00 грн
Продаж бланків простих і перевідних векселів (за 1 документ)30,00 грн, в т.ч. ПДВ 5,00 грн

Відсотки на щоденний залишок грошових коштів на поточному рахунку:

До 9 999,99 грн2%
Від 10 000,00 грн до 49 999,99 грн5%
Від 50 000,00 - 499 999,99 грн8%
Більше 500 000, 00 грн10%

Документи, необхідні для відкриття поточного рахунка фізичної особи-підприємця:

  1. Заява встановленого зразка на відкриття рахунку (бланк видає відповідальний співробітник банку).
  2. Анкета-опитувальник (бланк видає відповідальний співробітник банку).
  3. Два екземпляри карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка (бланк видає і завіряє відповідальний співробітник банку).
  4. Виписка з державного реєстру.

Документи для відкриття всіх банківських рахунків фізичні особи-підприємці подають в банк особисто. Обов’язково при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. У разі надання права підпису довіреній особі – в банк додатково подається нотаріально завірена довіреність. При цьому присутність довіреної особи для проведення ідентифікації у банку також обов’язково.

Контактний телефон – 044 207 14 76