АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» прийняте до складу Асоціації «Незалежна асоціація банків України»

26.06.2018 рішенням засідання Ради Асоціації «Незалежна асоціація банків України» (далі – НАБУ) АТ «БАНК СІЧ» було прийняте до складу НАБУ в якості члена.

 

Члени НАБУ користуються інформаційною, правовою, організаційною та іншою підтримкою Асоціації при захисті своїх прав та законних інтересів у відносинах з діловими партнерами, органами державної влади та управління, іноземними партнерами; беруть участь у формуванні позиції Асоціації з важливих питань створення в Україні дієвої нормативної бази для функціонування банківської системи, у вирішенні конкретних завдань та спільних проблем, що виникають у банківській сфері.