АТ «БАНК СІЧ» збільшило статутний капітал на 44,88 млн. гривень до розміру 244,97 млн. гривень

29 червня 2021 р. проведено державну реєстрацію нової редакції Статуту АТ «БАНК СІЧ», який визначає статутний капітал на рівні 244 970 000,00 гривень.

Рішення щодо збільшення статутного капіталу Банку за рахунок частини прибутку за 2020 рік та нерозподіленого прибутку минулих років було прийняте на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК СІЧ» 28 квітня 2021 року.

Таким чином, рівень капіталізації АТ «БАНК СІЧ» підвищено, що забезпечує зростання фінансового потенціалу та є показником  фінансової стійкості та привабливості Банку для інвесторів, вкладників та інших партнерів.