Акціонерне товариство «БАНК СІЧ» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (за реєстром Фонду № 223).

 Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, згідно із Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-vi від 23 лютого 2012 року, гарантує кожному вкладникові банку відшкодування коштів за його вкладами.

  1. «Умови гарантування банківських вкладів»: https://www.youtube.com/watch?v=EBLKcTYLBCA
  2. «Уважно читайте депозитний договір» https://www.youtube.com/watch?v=VPwUnbzedy4
  3. «Якщо банк визнано неплатоспроможним, знайте, як отримати відшкодування»  https://www.youtube.com/watch?v=MbdEJp79rhA
  4. «Кредити потрібно погашати, адже ліквідація банку не припиняє дії кредитних договорів» https://www.youtube.com/watch?v=vuitSPizAbc

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

 Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Інформація щодо розміру гарантованої суми відшкодування за вкладами, включаючи відсотки

 Інформаційна брошура Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

Вклади гарантуються окремо у кожному із банків. У разі розміщення декількох вкладів в одному банку гарантується сума всіх вкладів, але не більше визначеного законодавством розміру.

Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках, передбачених цим Законом.

Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку з урахуванням вимог,  визначених частиною четвертою  статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на кінець дня, що передує дню початку ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, – у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

Рішення про розмір відшкодування грошових коштів за вкладами

Вклад – кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти;
вкладник – фізична особа (у тому числі фізична особа – підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту).

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” не відшкодовуються кошти:

1) передані банку в довірче управління;
2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень;
3) за ощадними та депозитними сертифікатами банків;
4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, – протягом року до дня прийняття такого рішення);
5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, – один рік до дня прийняття такого рішення);
6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, або мають інші фінансові привілеї від банку;
8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;
9) за вкладами у філіях іноземних банків;
10) за вкладами у банківських металах;
11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;
12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».


Типові форми договорів банківського рахунку та банківського вкладу. Тарифи банку для фізичних осіб.

Місцезнаходження Фонду:
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

Номер телефону «гарячої лінії» Фонду:
0 800 308 108 (дзвінки по Україні безкоштовні із стаціонарних телефонів)

Адреса офіційної сторінки Фонду в мережі Інтернет:
www.fg.gov.ua

Інформація для вкладників :
https://www.fg.gov.ua/articles/41406-vkladnikam.html

Захист прав вкладників : https://www.fg.gov.ua/zakhist-prav-vkladnikiv