Акціонерне товариство «БАНК СІЧ» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (за реєстром Фонду № 223).

 Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, згідно із Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-vi від 23 лютого 2012 року, гарантує кожному вкладникові банку відшкодування коштів за його вкладами.

  1. «Умови гарантування банківських вкладів»: https://www.youtube.com/watch?v=EBLKcTYLBCA
  2. «Уважно читайте депозитний договір» https://www.youtube.com/watch?v=VPwUnbzedy4
  3. «Якщо банк визнано неплатоспроможним, знайте, як отримати відшкодування»  https://www.youtube.com/watch?v=MbdEJp79rhA
  4. «Кредити потрібно погашати, адже ліквідація банку не припиняє дії кредитних договорів» https://www.youtube.com/watch?v=vuitSPizAbc

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

 Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

 Інформаційна брошура Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.

Кожному вкладнику Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах:

  • договору банківського рахунку;
  • договору банківського вкладу (депозиту).

Вклади фізичних осіб – підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунка, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.

Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком в готівковій або безготівковій формі у національній або в іноземній валюті.

ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛАДІВ, ЗАЛУЧЕНИХ БАНКОМ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ВІДБУВАЄТЬСЯ У ГРИВНІ ЗА ОФІЦІЙНИМ КУРСОМ НБУ НА КІНЕЦЬ ДНЯ, ЩО ПЕРЕДУЄ ДНЮ ПОЧАТКУ ПРОЦЕДУРИ ВИВЕДЕННЯ БАНКУ З РИНКУ.

Кожному вкладнику в кожному банку України Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

З 13 квітня 2022 року, дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», ПРОТЯГОМ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ТА ТРЬОХ МІСЯЦІВ З ДНЯ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ ЧИ СКАСУВАННЯ ФОНД ВІДШКОДОВУЄ КОЖНОМУ ВКЛАДНИКУ БАНКУ КОШТИ В ПОВНОМУ РОЗМІРІ ВКЛАДУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДСОТКИ, НАРАХОВАНІ СТАНОМ НА КІНЕЦЬ ДНЯ, ЩО ПЕРЕДУЄ ДНЮ ПОЧАТКУ ВИВЕДЕННЯ БАНКУ З РИНКУ.

Ця норма поширюється на банки, рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії щодо яких, були прийняті після 13 квітня 2022 року протягом дії воєнного стану та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Після завершення тримісячного періоду з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд гарантуватиме відшкодовування коштів в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 600 тисяч гривень, незалежно від кількості рахунків в одному банку.

Нарахування відсотків за вкладами припиняється на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку. А у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – на кінець дня, що передує дню початку ліквідації банку.

Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.

Вклади, передані перехідному банку, гарантуються Фондом на тих самих умовах, що існували до дня їх передачі.

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” не відшкодовуються кошти:

ФОНД НЕ ВІДШКОДОВУЄ КОШТИ:

1) передані банку в довірче управління;

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

3) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – протягом року до дня прийняття такого рішення);

4) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – один рік до дня прийняття такого рішення);

5) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;

6) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

7) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;

8) за вкладами у філіях іноземних банків;

9) за вкладами у банківських металах;

10) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;

11) юридичних осіб;

12) залучені банком від видачі (випуску) ощадного сертифіката банку або депозитного сертифіката банку;

13) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».


Типові форми договорів банківського рахунку та банківського вкладу. Тарифи банку для фізичних осіб.

Місцезнаходження Фонду:
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

Номер телефону «гарячої лінії» Фонду:
0 800 308 108 (дзвінки по Україні безкоштовні із стаціонарних телефонів)

Адреса офіційної сторінки Фонду в мережі Інтернет:
www.fg.gov.ua

Інформація для вкладників :
https://www.fg.gov.ua/articles/41406-vkladnikam.html

Захист прав вкладників : https://www.fg.gov.ua/zakhist-prav-vkladnikiv