ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ
Заповніть просту форму, натиснувши на кнопку праворуч, наші експерти зв’яжуться з Вами найближчим часом.

КРЕДИТ ГОТІВКОЮ ПІД ЗАСТАВУ АВТО
Переваги:

 • Сума кредиту до 500 000 грн
 • Строк кредитування до 36 місяців
 • Фіксована процентна ставка 0,00001%
 • Щомісячна комісія за управління кредитом – 1,99% (від суми договору)
 • Мінімальний пакет документів
 • Застава – автомобіль, що належить та зареєстрований на Позичальника
 • Страхування заставного майна – не вимагається

 • Умови кредитування

  –  Кредитуємо осіб віком 25-65 років

  –  Строки кредитування – до 36 місяців
  Можливо обрати зручний строк погашення кредиту: 12,24 або 36 місяців

  –  Готівкові кошти від 50 000 грн до 500 000 грн

  Але не більше 70% від ринкової  (оціночної) вартості рухомого майна, що надається в забезпечення

  – Кредит на будь які цілі під заставу рухомого майна

  Автомобіль, що належить та зареєстрований на Позичальника

  –  Фіксована відсоткова ставка
  Відсоткова ставка становить 0,00001%

  –  Графік погашення
  Класична схема погашення

  – Комісії за кредитом:
  Щомісячна комісія за управління кредитом – 1,99% (від суми договору)

  – При оформленні кредиту на суму від 100 000,00 грн. до 500 000,00 грн (включно) – обов’язкове укладання договору поруки


 • Необхідні документи

  –  Щодо позичальника:

  • Паспорт Позичальника громадянина України, ID – картка, або інший документ, що посвідчує особу резидента України.
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
  • Довідка про отримані доходи з місця основної роботи за останні 6-ть місяців та/або виписка з Банку по картковому рахунку, куди зараховується заробітна плата за останні 6-ть місяців (фінансова звітність за останню звітну дату та за останній повний рік для ФОП).
  • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
  • Інші документи на вимогу банку.

 • Способи погашення кредиту

  –  Безготівкове перерахування коштів Клієнтом (довіреною особою) з поточних рахунків

  –  Внесення готівки в касу банку

Надання кредиту здійснюється шляхом перерахування суми кредиту на поточний рахунок Позичальника, відкритий в АТ «БАНК СІЧ».

Комісія за розрахунково-касове обслуговування по операціям зняття/перерахування коштів з поточного рахунку: 0% від суми зняття/перерахування

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним зобов’язань за договором про надання цієї банківської послуги

Клієнт повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов’язків за договором:

– Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом/ відсотків за користування кредитом/ інших платежів:

 • у розмірі 100,00 грн. – за порушення термінів сплати сум кредиту та/або процентів за користування кредитом та/або комісій, встановлених кредитним договором. Застосовується у випадках погашення заборгованості не пізніше 6-го (шостого) календарного дня з дати виникнення заборгованості;

Або:

 • у розмірі 250,00 грн. – за порушення термінів сплати сум кредиту та/або процентів за користування кредитом та/або комісій, встановлених кредитним договором. Застосовується у випадках, якщо заборгованість залишається не погашеною більше шести календарних днів з дати виникнення такої заборгованості;

1000,00 грн. – за ненадання Позичальником представникам Банку за їх першою  вимогою у строк до 3-х робочих днів документально підтвердженої інформації щодо розміру власного доходу.

За порушення строку погашення одержаного кредиту – процентна ставка збільшується на 3% (нараховується на суму неправомірного користування кредитом за період користування).

У випадку порушення  Позичальником  строку погашення одержаного ним кредиту  (його частини), Позичальник зобов’язаний відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України, сплатити суму заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення платежу, проценти за неправомірне користування кредитом (розмір яких зазначено  в п. 1.14 кредитного Договору) та сплати пені відповідно до умов кредитного договору.