ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ

Заповніть просту форму, натиснувши на кнопку праворуч, наші експерти зв’яжуться з Вами найближчим часом.

Готівка 50/50

КРЕДИТ НА СПОЖИВЧІ ЦІЛІ ПІД ЗАСТАВУ НЕРУХОМОСТІ

Переваги:

 • Сума кредиту до 5 000 000 грн
 • Строк кредитування до 10 років
 • Фіксована процентна ставка 30,00%!
 • Можливість отримання кредиту на будь-які цілі
 • Можливість вибору зручного графіку погашення (класика або ануїтет)

 • Умови кредитування

  –  Кредитуємо осіб віком 21-65 років

  –  Строки кредитування – до 10 років
  Можливо обрати зручний строк погашення кредиту від 12 до 120 місяців

  –  Готівкові кошти від 300 000 грн до 5 000 000 грн
  Кредит на будь які цілі до 5 000 000 грн готівкою (до 50% від заставної вартості забезпечення)

  –  Фіксована відсоткова ставка
  Відсоткова ставка становить 30,00%

  –  Графік погашення
  Класична схема погашення або ануїтет (рівними частинами)

  –  Забезпечення кредиту
  В якості забезпечення кредиту приймається квартира, будинок (включаючи земельну ділянку), нежитлове приміщення (торгівельні або офісні приміщення).

  –  Страхування ризиків
  Страхування життя позичальника та страхування майна. Здійснюється щорічно в акредитованих Банком страхових компаніях.

  – Комісії за кредитом:
  разова комісія за надання кредиту – 0,1% від суми кредиту.


 • Необхідні документи

  –  Щодо позичальника:

  • Паспорт Позичальника громадянина України, ID – картка, або інший документ, що посвідчує особу резидента України.
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
  • Довідка про отримані доходи з місця основної роботи за останні 6-ть місяців та/або виписка з Банку по картковому рахунку, куди зараховується заробітна плата за останні 6-ть місяців (фінансова звітність за останню звітну дату та за останній повний рік для ФОП).
  • Інші документи на вимогу банку.

  –  Щодо об’єкту застави:

  • Оригінал документу на право власності.
  • Технічний паспорт з експлікацією.
  • Інші документи на вимогу банку.

 • Способи погашення кредиту

  –  Безготівкове перерахування коштів Клієнтом (довіреною особою) з поточних рахунків.

  –  Договірне списання з поточного/карткового рахунку Позичальника, відкритого для надання та погашення кредиту або іншого поточного рахунку Позичальника.

  –  Внесення готівки в касу банку.

Страхування життя: 0,6% від суми залишку по тілу кредиту, щорічно

Страхування нерухомого майна: 0,3% від вартості нерухомого майна, щорічно

Послуги нотаріуса: від 5 000грн до 10 000 грн, орієнтовно

Послуги оцінювача: від 600грн до 2 000 грн, орієнтовно

Комісія за розрахунково-касове обслуговування по операціям зняття/перерахування коштів з поточного рахунку*:  до 2,5% від суми зняття/перерахування
*Надання кредиту здійснюється шляхом перерахування суми кредиту на поточний рахунок Позичальника, відкритий в АТ «БАНК СІЧ»

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним зобов’язань за договором про надання цієї банківської послуги

Клієнт повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов’язків за договором:

– Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом/ відсотків за користування кредитом/ інших платежів:

250,00 грн – за порушення термінів сплати сум кредиту та/або процентів за користування кредитом та/або комісій, встановлених кредитним договором, на 7-ий (сьомий) день такого порушення.

– Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору:

1 000,00 грн. – за ненадання банку у строк, визначений кредитним договором, документів, що підтверджують фінансовий стан; документів, що підтверджують наявність і стан майна (за кожен випадок такого ненадання документів);

4 000,00 грн. – за невиконання умов кредитного/іпотечного договорів щодо термінів укладання договорів страхування та сплати страхових платежів (за кожен випадок такого невиконання).

У випадку порушення  Позичальником  строку погашення одержаного ним кредиту  (його частини), Позичальник зобов’язаний відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України, сплатити суму заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення платежу, проценти за неправомірне користування кредитом (розмір яких зазначено  в п. 1.14 кредитного Договору) та сплати пені відповідно до умов кредитного договору.