При врегулюванні простроченої заборгованості АТ «БАНК СІЧ» (далі – Банк) здійснює заходи, спрямовані на погашення у позасудовому порядку заборгованості споживача, який прострочив виконання грошового зобов’язання (прострочена заборгованість) за договором про споживчий кредит.

Під час врегулювання простроченої заборгованості Банк неухильно дотримується чинного законодавства щодо захисту прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг, у тому числі ст.25 Закону України «Про споживче кредитування», та відповідально ставиться до споживачів фінансових послуг, та інших осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, для запобігання порушенню їх прав.

Банк має право залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, якщо умовами договору про споживчий кредит передбачено таке право Банку. У разі залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості Банк розміщує на своєму веб – сайті необхідну інформацію, визначену чинним законодавством.

Просимо ознайомитися з наступною інформацією щодо врегулювання Банком простроченої заборгованості: