ТАРИФ «СТАНДАРТНИЙ ПОТОЧНИЙ РАХУНОК»

Для Клієнтів – фізичних осіб в національній і іноземній валютах

Перелік банківських операцій

Розмір комісії (за 1 операцію)

Відкриття рахунку Клієнта30,00 грн
Закриття рахунку Клієнта10,00 грн
Прийом готівки, зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнтане стягується
Переказ коштів з поточного рахунку на інший рахунок в нац.валюті, окрім переказів на карткові поточні рахунки фіз.осіб, в системі ПАТ "БАНК СІЧ"не стягується
Підключення до системи "Клієнт-Банк"50,00 грн
Абонентська плата за проведення операцій з використанням системи "Клієнт-Банк"1-й місяць не стягується, в подальшому 50,00 грн/міс
Переказ коштів з поточного рахунку на рахунок юридичної особи в нац.валюті з метою
придбання нерухомості, в іншому банку
0,3%, але не менше 10,00 грн і не більше 400,00 грн
Переказ коштів з поточного рахунку на інший рахунок в нац.валюті окрім переказів на карткові поточні рахунки фіз.осіб, в іншому банку0,5%, але не менше 10,00 грн і не більше 1 000,00 грн
Купівля безготівкової іноземної валюти за заявою Клієнта за гривню0,4%, але не менше 50,00 грн
Продаж безготівкової іноземної валюти за заявою Клієнта за гривню0,3%, але не менше 50,00 грн
Конверсійні операції в безготівковій валюті0,7%, але не менше 50,00 грн
Купівля банківських металів за заявою Клієнта за гривню1%, але не менше 50,00 грн
Проведення розрахунків Клієнтів по списанню безготівкових коштів в іноземних валютах на користь Клієнтів ПАТ "БАНК СІЧ"0,5%, але не менше 10,00 USD і не більше 200,00 USD
Проведення розрахунків Клієнтів по переказу коштів в іноземних валютах на користь Клієнтів інших банків з віднесенням всіх комісій на переказодавця (OUR)1%, але не менше 25,00 USD і не більше 400,00 USD
Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку, в т.ч. ПДВ8,00 грн/ 1,00 USD, EUR/ 32,00 RUB

Видача готівкових коштів(банкноти) з рахунку Клієнта в національній валюті:

В сумі до 200 00,00 грн.1%
В сумі від 200 000,01 грн.0,5%

Видача готівкових засобів (банкноти) з рахунку Клієнта в іноземних валютах:

В сумі до 10 000,00 USD або в еквіваленті1%
В сумі від 10 000,00 до 50 000,00 USD або в еквіваленті0,8%
В сумі від 50 000,01 до 80 000,00 USD або в еквіваленті0,6%
В сумі від 80 000,01 USD або в еквіваленті0,3%
В російських рублях (RUB)1,5%
Видача готівкових коштів з рахунку Клієнта згідно договору про зарплатний проект, договори банківського вкладу, внесених на рахунок готівкоюне стягується
Надання довідок25,00 грн
Надання дублікатів виписок з поточного рахунку, касових та інших документів5,00 грн
Надання копій swift-повідомлень50,00 грн, в т.ч. ПДВ 8,33 грн
Оформлення розпорядження на видачу засобів з поточного рахунку Клієнта в разі його смерті20,00 грн, в т.ч. ПДВ 3,33 грн
Оформлення довіреності на розпорядження рахунком50,00 грн, в т.ч. ПДВ 8,33 грн

Пошук засобів по запиту Клієнта, а також зміни й анулювання платежу:

в національній валюті50,00 грн
в іноземній валюті50,00 USD
Купівля банківських металів за заявою Клієнта за гривню1%, але не менше 50,00 грн