Для Клієнтів – фізичних осіб в національній і іноземній валютах.
Тарифи діють з 14.12.2020 р.

Перелік банківських операцій, що здійснюються без відкриття рахунку

Розмір комісії (за 1 операцию)

Прийом готівкових платежів при сумі до 1 000,00 грн. 1%, але не менше 15,00 грн
Прийом готівкових платежів при сумі від 1 000,01 грн. 0,5%, але не менш ніж 15,00 грн і не більше 1500,00 грн
Прийом готівкових платежів від фізичних осіб - покупців нерухомості на користь юридичних осіб при сумі від 1 000,01 грн0,3%, але не менш ніж 10,00 грн і не більше 1000,00 грн
Прийом готівкових платежів в іноземній валюті при сумі до 500,00 дол. США15,00 дол. США
Прийом готівкових платежів і іноземній валюті при сумі від 500,01 дол. США1,0%, не менш 25,00 дол. США і не більше 400,00 дол. США
Прийом плати за навчання при сумі до 1 000,00 грн.1%, але не менше 10,00 грн
Прийом плати за навчання при сумі від 1 000,01 грн. 0,5%, але не менш ніж 10,00 грн і не більше 1200,00 грн
Зміна реквізитів одержувача коштів30,00 грн
Зміна реквизитів одержувача коштів в іноземній валюті 50,00 дол. США
Пошук сум по запиту Клієнта20,00 грн
Пошук сум по запиту Клієнта в іноземній валюті50,00 дол. США
Видача готівкою переказів та інших коштів,що надійшли безготівковим шляхом1%
Купівля/продаж готівкової іноземної валютиЗа курсом АТ «БАНК СІЧ» на день проведення операції
Конвертація готівкової іноземної валюти За курсом АТ «БАНК СІЧ» на день проведення операції
Прийом готівкових платежів на користь
ГУ Державної міграційної служби
До 70,00 грн.- 10,00 грн.
Від 70,01 грн. - 20,00 грн.
Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу в національній та/або іноземній валюті1,5% від суми обміну, мінімум 5 грн.
Обмін банкнот на розмінну монету до 100,00 грн. – безкоштовно;
від 101,00 грн. і більше – 8%
Обмін монет на банкноти для фізичних та юридичних осіб8%, але не менше 20,00 грн
Перерахунок готівкових коштів (банкнот) в національній та/або іноземній валюті без зарахування на поточний рахунок 0,15 грн. за банкноту, мінімум 10 грн.
Видача дублікату заяви на переказ готівки50,00 грн. за 1 документ (послуга надається за попереднім замовленням за 1 робочий день)
Надання листа щодо уточнення призначення платежу та/або інших реквізитів проведення банком платежу (в т.ч. підтвердження щодо його проведення)50,00 грн. (послуга надається за попереднім замовленням за 1 робочий день).
100,00 грн. (без попереднього замовлення)
Видача виписок (за один календарний місяць), довідок про рух коштів та інших документів по закритим рахункам недіючих клієнтів Банку 100,00 грн. за 1 документ
(послуга надається за попереднім замовленням за 1 робочий день)

Перевірка ознак платоспроможності іноземної валюти при окремому зверненні фізичної особи:

В еквіваленті до 400 000,00 грн0,40 коп. за купюру, але не менше 20,00 грн
В еквіваленті 400 000,01 - 1 000 000,00 грн0,3%
В еквіваленті 1 000 000,01 - 2 000 000,00 грн0,25%
В еквіваленті 2 000 000,01 - 3 000 000,00 грн0,2%
В еквіваленті 3 000 000,01 і більше0,15%