Надійність при збереженні та примноженні Ваших коштів
Депозитний калькулятор

Оберiть валюту
Будь ласка, введiть данi для отримання розрахунку.

  1. АТ «БАНК СІЧ» повідомляє Клієнта про можливі наслідки в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Договір банківського вкладу вступає в силу з дня внесення Вкладником суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок через касу Банку або шляхом безготівкового зарахування Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок, та діє до повного повернення Банком Вкладнику суми Вкладу та сплати процентів відповідно до умов Договору банківського вкладу. Наступного робочого дня за днем повернення Вкладу Вкладний (депозитний) рахунок Банком закривається.

У випадку якщо Клієнт не вносить Вклад у строк, передбачений Договором банківського вкладу, зобов’язання Банку та Клієнта є припиненими.

Банк нараховує проценти на суму Вкладу, виходячи з процентної ставки, що передбачена умовами відповідного виду Вкладу, обраного Клієнтом, та зазначена у Договорі банківського вкладу.

Виплата нарахованих за Вкладом  (депозитом) процентів здійснюється Банком відповідно до умов виду Вкладу, обраного Клієнтом, і Договору банківського вкладу та в день закінчення строку Вкладу (депозиту), шляхом перерахування (договірного списання) на поточний/ поточний рахунок з використанням електронних платіжних засобів Вкладника, зазначений у Договорі банківського Вкладу.

Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.

Якщо Вкладник отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати.

Для отримання готівкових коштів з поточного рахунку у сумі понад 20 000 гривень, ­­­­Клієнт має подати до Банку заявку на отримання необхідної суми коштів напередодні дня одержання грошових коштів.

  1. Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

Вклад та проценти, що були нараховані на дату закінчення строку дії договору банківського вкладу, будуть перераховані на поточний/ поточний рахунок з використанням електронних платіжних засобів Вкладника, зазначений у Договорі банківського вкладу.

Банк не нараховує та не сплачує проценти за користування Вкладом після закінчення строку Вкладу (у випадку неможливості повернення Банком Вкладу та нарахованих відповідно до умов цих Правил процентів на поточний рахунок Вкладника, з підстав, що не залежать від Банку).

  1. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
  2. Банк не має права вносити зміни в договори укладені з клієнтами в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
  3. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою дистанційних каналів комунікації.
  4. Додаткові та супутні послуги, пов’язані із наданням послуг із залучення банківського вкладу (депозиту) – відсутні.
  5. Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.
  6. За банківською послугою «Вільний» (банківський вклад на вимогу для фізичних осіб) повне або часткове дострокове повернення Вкладу до дати повернення/нової дати повернення вкладу дозволяється на підставі письмового звернення, наданого до Банку.

За банківськими послугами «Банківська класика», «Універсальний», «Скарбниця»,  «Скарбниця +», «Відпочинок» дострокове повернення Вкладу (частині Вкладу) не передбачено.

Переваги для вкладників БАНКУ СІЧ

Платіжні картки

БАНК СІЧ надає вкладникам пільгові умови оформлення та обслуговування платіжних карт

Гарантія вкладів

БАНК СІЧ є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Програми лояльності

+ 0,50% бонусу до відсоткової ставки за вкладами в національній валюті  – для пенсіонерів (при пред’явленні посвідчення).

+ 0,50% бонусу до відсоткової ставки за вкладами в національній валюті  – для військовослужбовця ЗСУ або добровольця Територіальної оборони (при пред’явленні посвідчення)

+ 0,5 % при переоформленні вкладником банківського вкладу в національній валюті на новий строк. При цьому сума та строк при переоформленні вкладу – не менше суми та строку попереднього вкладу; термін, протягом якого звернувся клієнт для переоформлення вкладу – не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку вкладу.

Важливо! При оформленні депозитних вкладів діє лише одна з програм лояльності.

Програми лояльності не поширюються на вклад «СКАРБНИЦЯ +», «ВІЛЬНИЙ» і «ВІДПОЧИНОК».

Як відкрити вклад

Обрати відповідний вклад

ознайомтесь з усім переліком вкладів та оберіть той, що більше всього підійде для реалізації Вашої мети

Заповнити заявку

Ви можете заповнити заявку на нашому сайті і наші спеціалісти оперативно з Вами зв’яжуться

Укласти договір

наш спеціаліст запросить Вас на зустріч в одне з найближчих відділень банка. Обрати найближче відділення Вы можете у розділі “Відділення та банкомати”