Комплаєнс  –  це  діяльність, пов’язана з дотриманням вимог законодавства та внутрішніх  процедур. Комплаєнс передбачає  необхідність  знати, розуміти  та  дотримуватися  всіх  вимог законодавства України,  нормативів,  положень  і правил, внутрішніх політик, стандартів та кодексів з  питань  діяльності  банку.

Ризик комплаєнс визначається як ризик юридичних санкцій, фінансових збитків або втрати репутації внаслідок невиконання банком вимог законодавства  України,  нормативно­-правових актів,  внутрішніх  положень  і  правил,  а  також стандартів  саморегулюючих  організацій,  що застосовуються  до  його  діяльності. Нездатність передбачати  вплив  неналежних  дій  працівників банку може призвести до негативного суспільного резонансу  та  завдати  шкоди  репутації  банку, навіть  якщо  не  було  порушено  вимог законодавства України.

Керуючись нормами законодавства України, міжнародними нормами і стандартами,  в АТ «БАНК СІЧ» створена і діє ефективна система управління комплаєнс-ризиком.

У Банку затверджено один з основних документів, спрямованих на управління комплаєнс-ризиком – Кодекс корпоративної етики. Це документ, яким затверджені правила і норми корпоративної поведінки, і який відображає ключові принципи і стандарти роботи Банку.

Якщо Вам відомі факти неналежної поведінки наших працівників (порушення Кодексу етики), порушення законодавства або інші факти, які можуть зашкодити інтересам клієнтів та/або банку, Ви можете проінформувати нас про це, направивши відповідне повідомлення.

Форма повідомлення про порушення

Кожне повідомлення обов’язково буде розглянуто.

Звертаємо увагу, що передбачена можливість анонімного повідомлення, однак, якщо Ви залишите свої контактні дані, ми повідомимо Вам результати перевірки.

Банк бере на себе зобов’язання не розголошувати надану Вами інформацію.

Адреса для відправки повідомлень про порушення: compliance@sichbank.com

Політика управління конфліктом інтересів АТ «БАНК СІЧ»