Додаток 5 до постанови Правління НБУ № 11 від 15.02.18р