Довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК СІЧ» підтверджено на рівні uaAA+ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний». Рейтинг надійності вкладів підтверджено на рівні r4 (висока надійність вкладів, помірна залежність від фінансово-економічніх умов)

На засіданні Рейтингового комітету Національного рейтингового агентства «Рюрік» від 30.06.2020 р. згідно планової процедури оновлення рейтингової оцінки було визначено довгостроковий кредитний рейтинг позичальника АТ «БАНК СІЧ» (код за ЄДРПОУ – 37716841).

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану АТ «БАНК СІЧ» внутрішню інформацію і квартальну фінансову звітність за 2018 г. – І кВ. 2020 г.г. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

В результаті розгляду Рейтингового звіту №SICHB-КРП-006-ОН було сформульовано Висновок про визначення рейтингової оцінки та прийнято Рішення про підтвердження АТ «БАНК СІЧ» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівни uaAA+ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Знак «+» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи. Позитивними факторами для АТ «БАНК СІЧ» є:

  • Високі значення показників ліквідності. Станом на 01.04.2020 г. коефіцієнти покриття ліквідністю (LCR) значно перевищували мінімально встановлені рівні. Відношення високоліквідних активів до поточних зобов’язань складало 131% при рекомендованому мінімумі 70%.
  • Висока якість портфелю цінних паперів. Станом на звітну дату портфель цінних паперів Банку було представлено ОВДП та депозитними сертифікатами НБУ. Обсяг процентних доходів за цінними паперами в І кв. 2020 р. склав 9,5 млн. грн.
  • Достатні показники ефективності діяльності. За результатами І кв. 2020 р. Банк отримав 0,9 млн грн. чистого прибутку, що вдвічі перевищує показник за підсумком аналогічного періоду попереднього року.
  • Достатній рівень захищеності активів власним капіталом. Станом на 01.04.2020 р. рівень покриття активів та кредитно-інвестиційного портфелю власним капіталом складав 12% та 27% відповідно.
  • Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.

 

Крім того, Національне рейтингове агентство «Рюрік» визначило рейтинг надійності депозитних вкладів АТ «БАНК СІЧ» на рівні r4.

Рівень надійності r4 означає високу надійність вкладів, діяльність банку характеризується помірною залежністю від фінансово-економічних умов, а також ринкової кон’юнктури. Вірогідність повернення вкладів – висока.

РІШЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО КОМІТЕТУ ТОВ «РЮРІК» №20/06/30-010-SICHB-КРП-006-ОН