Акціонерне товариство «БАНК СІЧ» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (за реєстром Фонду № 223).

 Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, згідно із Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-vi від 23 лютого 2012 року, гарантує кожному вкладникові банку відшкодування коштів за його вкладами.

  1. «Умови гарантування банківських вкладів»: https://www.youtube.com/watch?v=EBLKcTYLBCA
  2. «Уважно читайте депозитний договір» https://www.youtube.com/watch?v=VPwUnbzedy4
  3. «Якщо банк визнано неплатоспроможним, знайте, як отримати відшкодування»  https://www.youtube.com/watch?v=MbdEJp79rhA
  4. «Кредити потрібно погашати, адже ліквідація банку не припиняє дії кредитних договорів» https://www.youtube.com/watch?v=vuitSPizAbc

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

 Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Інформація щодо розміру гарантованої суми відшкодування за вкладами, включаючи відсотки

 Інформаційна брошура Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з  відсотками) станом на кінець дня,  що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.  Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та становить  двісті тисяч  гривень.

Вклади гарантуються окремо у кожному із банків. У разі розміщення декількох вкладів в одному банку гарантується сума всіх вкладів, але не більше визначеного законодавством розміру.

Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації банку.

Рішення про розмір відшкодування грошових коштів за вкладами

Вклади фізичних осіб – підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунка, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.

Фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день затвердження ліквідаційного балансу банку та не пізніше наступного робочого дня розміщує на офіційному вебсайті Фонду оголошення про припинення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування

Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку або у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку – у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” не відшкодовуються кошти:

1) передані банку в довірче управління;

2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень;

3) за ощадними та депозитними сертифікатами банків;

4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних або до дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ;

5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – один рік до дня прийняття такого рішення);

6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;

7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;

9) за вкладами у філіях іноземних банків;

10) за вкладами у банківських металах;

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;

12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».


Типові форми договорів банківського рахунку та банківського вкладу. Тарифи банку для фізичних осіб.

Місцезнаходження Фонду:
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

Номер телефону «гарячої лінії» Фонду:
0 800 308 108 (дзвінки по Україні безкоштовні із стаціонарних телефонів)

Адреса офіційної сторінки Фонду в мережі Інтернет:
www.fg.gov.ua

Інформація для вкладників :
https://www.fg.gov.ua/articles/41406-vkladnikam.html

Захист прав вкладників : https://www.fg.gov.ua/zakhist-prav-vkladnikiv