1. Загальні відомості. 1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СІЧ" 1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37716841 1.4. Місцезнаходження емітента: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 63 1.5. Міжміський код, Read more