Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» , які відбудуться 26 квітня 2018 року ( дата оприлюднення 25 квітня 2018 року)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» , які відбудуться 26 квітня 2018 року ( дата оприлюднення 25 квітня 2018 року)

 Деталі