Інформаційне повідомлення про конкурс на аудиторські послуги

АТ «БАНК СІЧ» (далі – Банк) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з надання аудиторських послуг для Банку (далі – Конкурс).

Місцезнаходження Банку: Україна, 01033, місто Київ, вул. Володимирська, 63.

Предмет закупівлі: Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Строк надання послуг:

  • Аудит фінансової звітності Банку, складеної відповідно до МСФЗ за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року –  березень – квітень 2020 року;
  • Аудит консолідованої фінансової звітності банківської групи «СІЧ» – травень 2020 року;
  • Проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01.01.2020 року  – березень – квітень 2020 року.

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності АТ «БАНК СІЧ». Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «БАНК СІЧ» доступна на веб-сайті Банку.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 20 вересня 2019 року.

Розкриття тендерних пропозицій – 10-00 23 вересня 2019 року.