Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку Акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку Акціонерів