АВАЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

Використання авальованих векселів в розрахунках з Державною податковою адміністрацією створює сприятливіші умови для діяльності підприємств, які дають можливість отримати відстрочення сплати податків та інших обов’язкових платежів в межах термінів, передбачених законодавством України.

АТ «БАНК СІЧ» надає послуги з авалювання векселів, виданих на суму акцизного збору.

Основні параметри авалювання векселів:

Термін фінансування:

 • загальний термін ліміту – від 1-го до 3-х років;
 • термін погашення векселя – в межах, обумовлених відповідним законодавчим актом.

Валюта фінансування:

 • Гривня.

Вартість фінансування:

 • Встановлюється як комісія за аваль кожного окремого векселя (виходячи з річної процентної ставки).
 • Ставка комісії за аваль окремого векселя визначається терміном його погашення (диференціюється по 30 днів).
 • Розмір комісії для позичальника залежить від його фінансового стану, терміну дії векселя і якості застави.

Забезпечення:

 • Застава основних засобів (цілісні майнові комплекси, нерухоме майно, устаткування, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка);
 • Застава товарно-матеріальних цінностей в обороті;
 • Застава майнових прав вимоги по договорах банківського вкладу;
 • Банківська гарантія повернення кредиту;
 • Фінансове поручительство (корпоративна гарантія) прийнятній для Банку компанії.

ДОМІЦІЛЯЦІЯ ВЕКСЕЛІВ

АТ «БАНК СІЧ» надає послуги доміциляції векселів – призначення по векселю особливого місця платежу (доміциляція), відмінного від місцезнаходження особи, яка позначена як платник по векселю, шляхом проставляння доміциляційної формули.

Оплата векселів, в яких АТ «БАНК СІЧ» виступає особливим платником (доміциліатом) – це здійснення Банком за дорученням довірителя – платника по векселю (доміциліанта) операцій з векселями на основі отриманих від довірителя інструкцій, тобто:

 • Прийом векселів до оплати від векселедержателя;
 • Здійснення платежу по векселю;
 • Передача векселя платникові після повної оплати векселя

ІНКАСУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

Послуга інкасування векселів разом з супровідними комерційними документами (рахунками, транспортними накладними, товаророзпорядчими і іншими документами) полягає в здійсненні АТ «БАНК СІЧ» за дорученням векселедержателя операцій з векселями і супровідними комерційними документами (якщо вони є) на підставі отриманих від комітента інструкцій з метою:

 • Здобуття платежу і акцепту по векселю;
 • Передача векселя і комерційних документів проти платежу і акцепту;
 • Передача векселів і комерційних документів на інших умовах.

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ВЕКСЕЛІВ

АТ «БАНК СІЧ» надає послуги Клієнтам по операціях купівлі-продажу векселів на підставі договорів комісії або доручення у відповідність законодавства України.

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ З ВЕКСЕЛЯМИ

АТ «БАНК СІЧ» надає консультаційні послуги з проведення розрахунків з використанням векселів.

ЗБЕРІГАННЯ ВЕКСЕЛІВ

АТ «БАНК СІЧ» надає послуги зі зберігання векселів, зокрема здійснення Банком за дорученням, від імені і за рахунок векселедержателя операцій з векселями у відповідність отриманих від нього інструкцій, а саме: зберігання, передача копії оригінала векселя законному векселедержателеві, передача екземпляра перевідного векселя, призначеного для акцепту, законному векселедержателеві, передача оригіналів, екземплярів і копій векселів іншій особі за умов, визначених векселедержателем.

НАШІ КОНТАКТИ:

Управління операцій з цінними паперами та акціонерним капіталом

Тел.: +38 044 207-14-81

E-mail: Y.kurshel@sichbank.com або N.lozynska@sichbank.com

Адреса для листування: Україна, 01033, Київ, вул. Володимирська, 63.