ТАРИФНІ ПАКЕТИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

ТАРИФНІ ПАКЕТИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «КОМФОРТНИЙ» ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «КОМФОРТНИЙ» ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Тарифний пакет для фінансових установ

Тариф на проведення розрахункових та інших операцій без відкриття рахунку

Документи, необхідні для відкриття поточного рахунку юридичної особи – резидента України:

  1. Заява встановленого зразка на відкриття рахунку (бланк видає відповідальний співробітник банку).
  2. Анкета-опитувальник (бланк видає відповідальний співробітник банку).
  3. Копія установчого документа (статут, установчий договір, установчий акт, положення), засвідчена органом, що здійснив реєстрацію, нотаріально або уповноваженим працівником банку (у разі надання оригіналу установчого документа).
  4. Копія протоколу з рішенням про створення суб’єкта господарювання, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою.
  5. Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, відкритим в АТ «БАНК СІЧ» (за формою банку).
  6. Копії наказів та протоколів про призначення на посаду (а також розпорядження та довіреності на надання права першого та другого підпису) осіб, зазначених у картках із зразками підписів і відбитка печатки, завірених підписом уповноваженої особи та печаткою, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, завірені підписом .
  7. Завірена копія контракту з керівником юридичної особи або лист про його відсутність.

Документи на відкриття рахунків суб’єктів підприємницької діяльності особисто подають в банк особи, що володіють правом підпису в картках із зразками підписів і відбитка печатки. Зазначені особи повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

  1. * Структура власників юридичної особи (схема), яка підписана уповноваженою особою та скріплена  печаткою із обов’язковим зазначенням про кінцевого бенефіціара (фізичної особи).
  2. * Якщо кінцевий бенефіціарний власник відсутній – лист за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою із зазначенням про таке (відсутність).
  3. * Копії паспортів, ідентифікаційних кодів кінцевого бенефіціарного власника, копії установчих документів засновників юридичних осіб, які мають істотну участь.

*Інформація щодо бенефіціарних власників витребовується відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Контактний телефон:

044 207 14 76