Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило АТ «БАНК СІЧ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 27.09.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило АТ «БАНК СІЧ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaААА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану АТ «БАНК СІЧ» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2018 − І пів. 2021 рр. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.

До позитивних факторів, обумовлюючих рішення рейтингового комітету, було віднесено:

  • Значні обсяги вкладень у державні цінні папери, що можуть бути охарактеризовані як інвестиції із низьким або близьким до нульового рівнем ризику, формують стале джерело безризикових доходів. Так, за підсумком І пів. 2021 р. Банком було отримано 178,6 млн. грн. процентних доходів за державними цінними паперами. Коефіцієнт безризикового покриття витрат, враховуючи вказані доходи, станом на 01.07.2021 р. набув високого (сприятливого) значення та склав 90%.
  • Банк в цілому демонструє тенденцію до нарощення обсягу регулятивного капіталу за рахунок формування позитивного фінансового результату діяльності. Так, станом на 01.07.2021 р. обсяг регулятивного капіталу склав 235,1 млн. грн., збільшившись на 4,3% з початку 2020 року.
  • Високі значення показників ліквідності. Станом на 01.07.2021 р. коефіцієнти покриття ліквідністю (LCR) значно перевищували мінімально встановлені рівні. Відношення високоліквідних активів до поточних зобов’язань складало 295% при рекомендованому мінімумі 70%.
  • Достатні показники ефективності діяльності. За результатами І пів. 2021 р. Банк отримав 361,6 млн. грн. сукупних доходів проти 172,1 млн. грн. за підсумком аналогічного проміжку минулого року. Чистий прибуток за результатом І пів. 2021 р. склав 6,6 млн. грн.
  • Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.

РІШЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО КОМІТЕТУ ТОВ РЮРІК №21/09/27-03-SICHB-КРП-011-ОН