ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»

на розрахунково-касове обслуговування з відкриттям рахунку для Клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів (крім банків)