Про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “БАНК СІЧ”

СПОСТЕРЕЖНА РАДА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК СІЧ”

(ЄДРПОУ 37716841, місцезнаходження: м Київ, вул. Володимирська, д. 63)

повідомляє, про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2016 року о 15 год. 00 хв. за Київським часом за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната для переговорів №25.

(Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» опубліковано в Відомостях ДКЦПФР №54 від 21.03.2016 р).

Згідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій, Порядок денний Загальних зборів ПАТ «БАНК СІЧ» доповнена наступними питаннями:

11. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

12. Про обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ», затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

13. Розгляд питання про джерела формування капіталу ПАТ «БАНК СІЧ» в 2016 році.

Акціонери і їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, які розроблені відповідно до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ», за місцезнаходженням ПАТ «БАНК СІЧ»: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх , кімната 25, в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення Загальних зборів – також у місці його проведення.

Довідки за телефонами (044) 207-14-70, (044) 207-14-75, відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Хомович І.М.

Повідомлення про внесення змін до Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» опубліковане у Відомостях ДКЦПФР №69 від 11.04.2016 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ»                 Шульга В.В.