ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АТ БАНК СІЧ_16.09.2020