БАНКНОТНІ ОПЕРАЦІЇ

З метою підтримки оптимального розміру залишків в касі Банку і задоволення потреб своїх Клієнтів у фінансових ресурсах АТ “БАНК СІЧ” купує-продає готівкові засоби в національній та іноземній валютах в обмін на безготівкові засоби у відповідній валюті.


ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

В рамках виконання доручень Клієнтів по купівлі-продажу іноземних валют за гривну, конвертації іноземних валют, а також для проведення власних операцій АТ “БАНК СІЧ” виконує на міжбанківському ринку наступні операції:

  • Купівля-продаж іноземної валюти за гривню
  • Обмін (конверсія) однієї іноземної валюти на іншу

Банк проводить операції на умовах “ТОД”, “ТОМ” або “СПОТ”, а також “ФОРВАРД” (з метою хеджування ризиків зміни курсів іноземної валюти по відношенню до іншої іноземної валюти за умови, що обидві валюти є іноземними валютами I групи Класифікатора НБУ).


КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ

У межах затверджених лімітів, а також з метою управління короткостроковою ліквідністю Банку, хеджування процентних ризиків Банку і Клієнтів, АТ “БАНК СІЧ” виконує наступні операції на грошово-кредитному ринку України:

  • Розміщення і залучення короткострокових міжбанківських кредитів/депозитів (строком до 3-х місяців) як в національній, так і в іноземній валютах
  • Здійснення кредитних операцій типа “СВОП” по обміну однієї валюти на іншу

Контактный телефон:

044 207 14 78