Перемовини щодо участі Дениса Горбуненка в капіталі АТ «БАНК СІЧ» припинено

Акціонерами АТ «БАНК СІЧ» припинені переговори з Денисом Горбуненком щодо його участі як інвестора в капіталі банку. Також на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК СІЧ», було переобрано склад Наглядової ради банку. Кінцевими бенефіціарними власниками банку є Баланда Олег Іванович та Раздорожний Валерій Вікторович.

Про це повідомив Валерій Раздорожний, акціонер АТ «БАНК СІЧ».

Також Валерій Раздорожний зазначив, що даним рішенням акціонери та члени Наглядової ради банку виконали усі вимоги Національного банку України, які були спрямовані регулятором до фінансової установи у період з 01.11.2019 р. по 30.01.2020 р., щодо приведення структури власності банку у відповідність до вимог з її прозорості.

31 березня 2020 року на засіданні рейтингового комітету Національного рейтингового агентства «Рюрік», відповідно до планової процедури оновлення рейтингової оцінки, на підставі внутрішньої інформації і квартальної фінансової звітності банку за 01.01.2018 – 01.01.2020 рр. включно, а також публічної інформації та власних баз даних банку, було визначено довгостроковий кредитний рейтинг позичальника АТ «БАНК СІЧ» на рівні uaAA+ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».
27 квітня 2020 року банк отримав аудиторський висновок річної фінансової звітності АТ «БАНК СІЧ» за 2019 рік від Baker Tilly в Україні – незалежного члена міжнародної мережі Baker Tilly International. У висновках аудиторів йдеться, що: «Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан банку на 31 грудня 2019 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності».
«Ми здобули довіру наших клієнтів завдяки виваженій кредитній політиці, постійно зростаючій ресурсній базі та позитивній динаміці показника прибутковості. Так, наразі банк обслуговує близько 6800 корпоративних клієнтів, серед яких представники малого і середнього бізнесу, великі компанії, державні організації. З початку 2020 року ми відкрили рахунки для 554 клієнтів-юридичних осіб і 1877 для приватних осіб», – зазначив в.о. Голови Правління АТ «БАНК СІЧ» Олег Прилуцький.
«Професійне керування ліквідністю і гнучке оперативне реагування на запити клієнтів дозволили банку без паніки і відтоків ресурсної бази пройти досить складний для країни період карантину. Більше того, за останній час ми посилили свою команду, залучивши нових високопрофесійних менеджерів, мета яких – провести якісні зміни насамперед у діяльності корпоративного сегменту, починаючи від побудови нових бізнес-процесів і завершуючи створенням нової продуктової лінійки», – підсумував Олег Прилуцький.