Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК СІЧ”
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37716841
1.4. Місцезнаходження емітента: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 63
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: т/ф.(044) 207-14-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bank@sichbank.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.sichbank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення.

Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК СІЧ”, які відбулися 22.01.2015 року, прийнято рішення:

1. У зв‘язку із заявою члена Спостережної ради ПАТ “БАНК СІЧ” Ситника М.М. про вихід зі складу Спостережної ради ПАТ “БАНК СІЧ” припинити повноваження Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ» у складі:

– Голова Спостережної Ради Раздорожний Валерій Вікторович. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» в розмірі 48,33%. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Строк перебування на посаді – 9 місяців. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

– Член Спостережної Ради Ситник Микола Миколайович. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Строк перебування на посаді – 9 місяців. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

– Член Спостережної Ради Гордеєв Ігор Валерійович. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Строк перебування на посаді – 9 місяців. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

– Член Спостережної Ради Губанов Олег Вячеславович. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Строк перебування на посаді – 9 місяців. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

– Член Спостережної Ради Мельник Андрій Павлович. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» в розмірі 9,17%. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Строк перебування на посаді – 9 місяців. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

2. Обрати новий склад Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ» у складі 6 осіб терміном на 3 роки:

– Голова Спостережної Ради Раздорожний Валерій Вікторович. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» в розмірі 48,33%. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п’яти років Раздорожний В.В. обіймав посади менеджера-аналітика, комерційного директора ТОВ «ЕСТРЕЛА». Протягом останніх п’яти років (обирався неодноразово) обіймав посаду Голови Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ». Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

– Член Спостережної Ради Баланда Олег Іванович. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» в розмірі 30,83%. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п’яти років Баланда О.І. обіймав посади заступника директора ТОВ «Ярос», фінансового директора ТОВ “Естрела”. Протягом останніх п’яти років (обирався неодноразово) обіймав посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ». Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

– Член Спостережної Ради Гордеєв Ігор Валерійович. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п’яти років Гордеєв І.В. обіймав посади Голови Правління ПАТ «Банк Траст-Капітал», Голови Правління ПАТ «БАНК Столиця». Протягом останніх п’яти років (обирався неодноразово) обіймав посаду члена Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ». Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

– Член Спостережної Ради Губанов Олег Вячеславович. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п’яти років Губанов О.В. обіймав посаду члена Правління ПрАТ «Укргаз-Енерго». Протягом останніх дев’яти місяців обіймав посаду члена Спостережної ради ПАТ “БАНК СІЧ”. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

– Член Спостережної Ради Мельник Андрій Павлович. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» в розмірі 9,17%. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п’яти років Мельник А.П. обіймав посади директора, радника ТОВ «СЕЙВ ВЕЛЛ ЛТД». Протягом останніх дев’яти місяців обіймав посаду члена Спостережної ради ПАТ “БАНК СІЧ”. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

– Член Спостережної Ради Киричек Олена Володимирівна. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п’яти років Киричек О.В. обіймала посаду спеціаліста по ландшафтному дизайну ТОВ “Торговий дім “Благоустрій””. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

3. У зв’язку із заявою Голови Ревізійної комісії ПАТ “БАНК СІЧ” Баланди О.І. про вихід зі складу Ревізійної комісії ПАТ “БАНК СІЧ” припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ “БАНК СІЧ” у складі:

– Голова Ревізійної комісії ПАТ “БАНК СІЧ” Баланда Олег Іванович. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» в розмірі 30,83%. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Строк перебування на посаді – три роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

– Заступник Голови Ревізійної комісії ПАТ “БАНК СІЧ” Інякіна Любов Юріївна. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Строк перебування на посаді – три роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

– Член Ревізійної комісії ПАТ “БАНК СІЧ” Гейне Світлана Миколаївна. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Строк перебування на посаді – три роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

4. Обрати новий склад Ревізійної комісії ПАТ “БАНК СІЧ” у складі 3 осіб терміном на 5 років:

– Голова Ревізійної комісії ПАТ “БАНК СІЧ” Інякіна Любов Юріївна. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п’яти років Інякіна Л.Ю. обіймала посади заступника директора ТОВ “Ярос”, старшого фахівця-аналітика ТОВ “Видекс”. Протягом трьох років обіймала посаду заступника Голови Ревізійної комісії ПАТ “БАНК СІЧ”. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

– Член Ревізійної комісії ПАТ “БАНК СІЧ” Гейне Світлана Миколаївна. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п’яти років Гейне С.М. обіймала посади бухгалтера ТОВ “Еста Велл Сервісез Україна”, бухгалтера ТОВ “Стройтек”. Протягом трьох років Гейне С.М. обіймала посаду члена Ревізійної комісії ПАТ “БАНК СІЧ”. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

– Член Ревізійної комісії ПАТ “БАНК СІЧ” Ситник Микола Миколайович. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п’яти років Ситник М.М. обіймав посаду заступника директора з комерційних питань ТОВ “Видекс”. Протягом останніх п’яти років (обирався неодноразово) обіймав посаду члена Спостережної ради ПАТ “БАНК СІЧ”. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ»                               Шульга В.В.