Повідомлення про внесення змін до Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ», що відбудуться 26 квітня 2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ», (ЕДРПОУ 37716841, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, буд.63) повідомляє про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ», які відбудуться 26 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв. за київським часом за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната для переговорів №25. (повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» опубліковано у Відомостях НКЦПФР №58 від 26.03.2018р.).

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» доповнено наступними питаннями:

18.   Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства Банку.

Проект рішення:

Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

19.  Прийняття рішення про зміну найменування Банку.

Проект рішення:

Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»  на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ».

20.  Про розгляд  питання щодо можливості реорганізації Банку за рішенням акціонерів.

Проект рішення:

20.1. Доручити  Наглядовій раді АТ «БАНК СІЧ»  провести   переговори  та відповідні заходи  з  АТ «СКАЙ БАНК» для вирішення питання щодо визначення  шляхів реорганізації  Банку  за спрощеною процедурою, визначеною Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017р., № 1985-YIII.

20.2. Доручити Правлінню Банку після визначення Наглядовою радою Банку шляхів реорганізації Банку, забезпечити  підготовку документів по реорганізації Банку з метою дотримання процедур, передбачених діючим законодавством України.

Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни, визначені чинним законодавством та Статутом Банку можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з  порядком денним та проектами рішень з цих питань, з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) у приміщенні ПАТ «БАНК СІЧ» за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната №25. Посадова особа ПАТ «БАНК СІЧ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документам – Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Мельник П.П. Довідки за телефоном (044) 207-14-70, (044) 207-14-75.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПАТ “БАНК СІЧ” за адресою https://www.sichbank.com.ua/
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління                                         Мельник Петро Петрович