Зворотній зв'язок з Банком

Ваше ім'я

Мобільний телефон:

e-mail:

Тема

Питання

Про банк

БАНК СІЧ (АТ) – універсальний банк, заснований в 2011 році. Основні акціонери – фізичні особи – громадяни України.

У червні 2016 р за підсумками перевірки та оновлення кредитного рейтингу, проведених національним рейтинговим агентством «IBI-Рейтинг» (протокол від 29.06.2016 р, №36), був підвищений довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «БАНК СІЧ» до рівня uaA- з прогнозом «стабільний». У червні 2019 р. Національне уповноважене рейтингове агентство «IBI Rating» винесло рішення про підвищення АТ «БАНК СІЧ» довгострокового кредитного рейтингу позичальника до рівня uaAА++ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» (протокол від 21.06.2019 р., №19/06/21-03-SICHB-КРП-002-ОН). На засіданні Рейтингового комітету Національного рейтингового агентства «Рюрік» від 30.06.2020 р., згідно планової процедури оновлення рейтингової оцінки, було підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг позичальника АТ «БАНК СІЧ» на рівні uaAA+ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

БАНК СІЧ має відділення практично у всіх регіонах України. Головний офіс Банку розташований у Києві, регіональні дирекції відкриті у Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі, Полтаві, Вінниці, Черкасах.

Пріоритетними напрямками діяльності банку є обслуговування середнього корпоративного та малого бізнесу, розвиток мережі відділень, а також платіжних терміналів.

БАНК СІЧ має банківську ліцензію №260 від 21.11.2011р., Генеральну ліцензію НБУ на проведення валютних операцій на міжнародних ринках, ліцензії ДКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку (брокерська діяльність, дилерська діяльність, андеррайтинг).

БАНК СІЧ є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Асоціації фондових торговців,  Незалежної асоціації банків України, Асоціації українських банків, Асоціації «УкрСВІФТ». Встановлено співробітництво з інформаційним агентством «Thomson Reuters».

З серпня 2012 р. БАНК СІЧ є афілійованим учасником міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide. БАНК СІЧ є дійсним членом платіжної системи «УкрКарт».

З 2016 р. БАНК СІЧ має право на еквайринг (свідоцтво НБУ №131 від 05.10.2016р.), а з вересня 2018 р. планує емісію платіжних карток Національної платіжної системи «ПРОСТІР».

01.03.2018 р. БАНК СІЧ отримав погодження від НБУ щодо емісії електронних грошей ХРАY.

У 2014 р. рішенням Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем (протокол від 02.09.2014 р., № 369), ПАТ «БАНК СІЧ» було надано дозвіл на облік в складі капіталу Банку коштів, залучених на умовах субординованого боргу від інвестора в сумі, еквівалентній 2 млн. доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України, встановленим на звітну дату, на термін до 31.07.2024 р.

26 червня 2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ», у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу Банку, затверджена нова редакція Статуту ПАТ «БАНК СІЧ». Статутний капітал Банку збільшився до 200’090’000,00 гривень за рахунок приватного розміщення простих іменних акцій ПАТ «БАНК СІЧ» додаткового випуску.

Збільшення Статутного капіталу Банку направлене на забезпечення виконання вимоги Закону України «Про банки та банківську діяльність» щодо розміру статутного капіталу, а також підвищення рівня фінансової стабільності Банку. Акціонери БАНКУ СІЧ планують нарощувати капітал Банку і надалі, виконуючи графік НБУ щодо збільшення мінімального капіталу банків, передбаченого законодавством.

26 квітня 2018  р. рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» (Протокол № 13 від 26.04.2018):  тип акціонерного товариства Банку змінено з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, відповідно найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ». 15.06.2018 р. здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту Банку, внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Починаючи з 15.06.2018 року офіційне найменування Банку української мовою, згідно із Статутом:

повне найменування скорочене найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» АТ «БАНК СІЧ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» (АТ «БАНК СІЧ») є правонаступником всіх прав та зобов’язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (ПАТ «БАНК СІЧ»).Зважена стратегія


Зважена стратегія


Індивідуальний підхід


Открыты для общения

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

 

  • Зважена стратегія з урахуванням досвіду роботи в посткризовий період
  • Надійність заощаджень
  • Швидкість і безпека розрахунків
  • Можливість створення індивідуальних продуктів для бізнесу
  • Доступність керівництва для спілкування – ми вислухаємо кожного Клієнта!