Зворотній зв'язок з Банком

Ваше ім'я

Мобільний телефон:

e-mail:

Тема

Питання

Про банк

БАНК СІЧ (АТ) – універсальний банк, заснований в 2011 році. Основні акціонери – фізичні особи – громадяни України.

ОСНОВНІ БАЛАНСОВІ ПОКАЗНИКИ на 01.01.2018 р. на 01.06.2018 р.
Активи Банку 844,7 млн. грн. 911,8 млн. грн.
Кредити клієнтів, в т.ч.

•       кредити юридичним особам

•       кредити фізичним особам

463,4 млн. грн.

•       458,8 млн. грн.

•       4,6 млн. грн.

443,7 млн. грн.

•       438,7 млн. грн.

•       4,1 млн. грн.

Власний капітал, в т.ч.

•       Статутний фонд

202,8 млн. грн.

•       200,09 млн. грн.

204,9 млн. грн.

•       200,09 млн. грн.

Зобов’язання Банку, в т.ч.

•       кошти юридичних осіб

•       кошти фізичних осіб

641,8 млн. грн.

•       197,2 млн. грн.

•       395,8 млн. грн.

706,8 млн. грн.

•       327,0  млн. грн.

•       368,3 млн. грн.

Балансовий прибуток 1,0 млн. грн. 2,3 млн. грн.

Про фінансову стійкість Банку свідчить факт підвищення довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «БАНК СІЧ» до рівня uaA- з прогнозом «стабільний» в червні 2016 р. за підсумками перевірки та оновлення кредитного рейтингу, проведених національним рейтинговим агентством «IBI-Рейтинг» (протокол від 29.06 .2016 р, №36). У грудні 2017 р. та у травні 2018 р. Національне уповноважене рейтингове агентство «IBI Rating» винесло рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БАНК СІЧ» на рівні uaA-, прогноз «стабільний».

БАНК СІЧ успішно працює в 12 регіонах України: Київська, Львівська, Дніпровська, Івано-Франківська, Тернопільська, Миколаївська, Житомирська, Черкаська, Хмельницька, Херсонська, Сумська, Кіровоградська області. Головний офіс Банку розташований в Києві, регіональні дирекції відкриті у Львові, Черкасах.

Пріоритетними напрямками діяльності банку є обслуговування середнього корпоративного та малого бізнесу, розвиток мережі відділень, а також платіжних терміналів.

БАНК СІЧ має банківську ліцензію №260 від 21.11.2011р., Генеральну ліцензію НБУ на проведення валютних операцій на міжнародних ринках, ліцензії ДКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку (брокерська діяльність, дилерська діяльність, андеррайтинг).

БАНК СІЧ є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Асоціації фондових торговців,  Незалежної асоціації банків України, Асоціації українських банків, Асоціації «УкрСВІФТ». Встановлено співробітництво з інформаційним агентством «Thomson Reuters».

З серпня 2012 р. БАНК СІЧ є афілійованим учасником міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide. БАНК СІЧ є дійсним членом платіжної системи «УкрКарт».

З 2016 р. БАНК СІЧ має право на еквайринг (свідоцтво НБУ №131 від 05.10.2016р.), а з вересня 2018 р. планує емісію платіжних карток Національної платіжної системи «ПРОСТІР».

01.03.2018 р. БАНК СІЧ отримав погодження від НБУ щодо емісії електронних грошей ХРАY.

11.07.2018 р. рішенням конкурсної комісії Міністерства фінансів України АТ «БАНК СІЧ» був обраний уповноваженим банком для виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

У 2014 р. рішенням Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем (протокол від 02.09.2014 р., № 369), ПАТ «БАНК СІЧ» було надано дозвіл на облік в складі капіталу Банку коштів, залучених на умовах субординованого боргу від інвестора в сумі, еквівалентній 2 млн. доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України, встановленим на звітну дату, на термін до 31.07.2024 р.

26 червня 2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ», у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу Банку, затверджена нова редакція Статуту ПАТ «БАНК СІЧ». Статутний капітал Банку збільшився до 200’090’000,00 гривень за рахунок приватного розміщення простих іменних акцій ПАТ «БАНК СІЧ» додаткового випуску.

Збільшення Статутного капіталу Банку направлене на забезпечення виконання вимоги Закону України «Про банки та банківську діяльність» щодо розміру статутного капіталу, а також підвищення рівня фінансової стабільності Банку. Акціонери БАНКУ СІЧ планують нарощувати капітал Банку і надалі, виконуючи графік НБУ щодо збільшення мінімального капіталу банків, передбаченого законодавством.

26 квітня 2018  р. рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» (Протокол № 13 від 26.04.2018):  тип акціонерного товариства Банку змінено з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, відповідно найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ». 15.06.2018 р. здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту Банку, внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Починаючи з 15.06.2018 року офіційне найменування Банку української мовою, згідно із Статутом:

повне найменування скорочене найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» АТ «БАНК СІЧ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» (АТ «БАНК СІЧ») є правонаступником всіх прав та зобов’язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (ПАТ «БАНК СІЧ»).Зважена стратегія


Зважена стратегія


Індивідуальний підхід


Открыты для общения

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

 

  • Зважена стратегія з урахуванням досвіду роботи в посткризовий період
  • Надійність заощаджень
  • Швидкість і безпека розрахунків
  • Можливість створення індивідуальних продуктів для бізнесу
  • Доступність керівництва для спілкування – ми вислухаємо кожного Клієнта!