Проміжний звіт емітента за 3 квартал 2018 року БАНК СІЧ