Проміжний звіт емітента за 3 квартал 2019 року БАНК СІЧ