Розподіл кредитів, наданих субєктам господарювання за видами економічноі діяльності