ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ

Заповніть просту форму, натиснувши на кнопку праворуч, наші експерти зв’яжуться з Вами найближчим часом.

Інформація для споживачів

Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення кредитного договору відмовитися від цього договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від кредитного договору Позичальник повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому вигляді) не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення кредитного договору. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від кредитного договору Позичальник зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за користування кредитом за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою кредитним  договором.

Позичальник має право в будь-який час провести дострокове погашення всієї суми наданого кредиту, за умови, що в будь-якому випадку нараховані Банком  проценти за користування кредитом, належні до сплати комісії за послуги Банку та всі інші суми, які повинні бути сплачені згідно з умовами кредитного договору, будуть сплачені Позичальником в той же час.

У разі повного дострокового погашення кредиту, Позичальник зобов’язаний повідомити Банк не менше, ніж за три робочі дні про намір такого дострокового погашення.

Попередження 

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.