Скан особлива інформація 12102017 зміна часток акціонерів